4

SPEIL

Lørdag 2. februar 2019 arrangeres SPEIL i Hjertnes.

SPEIL er byens frivillige kultur- og foreningslivs egen festaften, hvor hovedattraksjonen er utdeling av kommunens priser for 2018.
Følgende priser deles ut: Ærespris, Kulturpris, Idrettspris, Frivilligpris og Barne- og ungdomspris.

Prisene blir delt ut av Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling sin pris og stipendkomite, med unntak av Frivilligprisen som deles ut av Frivilligsentralen.

Innimellom den høytidelige utdelingen av prisene serveres et fullspekket sceneshow med smakebiter og høydepunkter fra byens frivillige kulturliv i året som gikk.

Årets konferansierer: Lasse Vermeli og Petter Vermeli

Husband: Sandefjord storband under ledelse av Hans Mathisen

Emilie Brekke
Alina og William Gundersen
Kas
Sande og Mosserød skolekorps
Terrablue voices
SVGS Musikk, dans, drama, representert ved Eva Margret Olafsdottir og Bjørn Ingar Friberg
Susanne Lykke Skarsbakk
Rannveig Horntvedt
Breidablikk teaterverksted, representert ved Sindre Blikra Karlsen
Maria Westher
Sandefjord ukuleleorkester
Jon Klavenæs
Morten Vestly band
Honky Tonk gentlemen
Lykke – Merlot Bowitz Helliesen
Einar Flaa

V! gleder oss til en festaften i Hjertnes kulturhus lørdag 2. februar!

_
_
_