2

PASTORALE–PROSJEKTET

TO BEethoven – or not TO BEethoven!

Hjertnes kulturhus – 5. juni kl 19.00

 

Henning Kraggerud, fiolin
Oslofjord kammerfilharmoni og Kongelige norske marines musikkorps 
Dag Nilssen, dirigent

Beethoven var en naturelsker. Dette gjenspeiles spesielt i hans 6. symfoni, Pastorale-symfonien. På Verdens miljøverndag den 5. juni 2020 planlegger De Forente Nasjoner og Beethoven-Haus et globalt samarbeid om The Pastoral Project. De ønsker å sette fokus på miljøvern gjennom naturelskeren Ludwig van Beethoven. FNs generalsekretær António Guterres er prosjektet høye beskytter.

Kulturelt Initiativ ble spurt om å delta i prosjektet allerede i 2017, og vi er nå Member of Beethoven Pastoral Project. Vår logo, som er bygd på utsagnet To be – or not to be, kan også relateres til vern av vår klode – da mange dessverre frykter at det nærmer seg et være eller ikke være for vårt hjem – Jorden!

Beethovens fiolinkonsert er også veldig pastoral i sitt uttrykk, og passer derfor godt sammen med Pastorale-symfonien. Henning Kraggerud er solist i konserten som anses som en av de aller flotteste fiolinkonsertene. Kraggerud er solist ved de største orkestrene og festivalene i verden, og så det som en ære å spille Beethoven ved en slik anledning som denne.

En høytstående representant for miljøvernsiden vil holde en appell i anledning miljøverndagen og samarbeidet med FN og Beethoven-Haus.

Billetter á kr 350,-/100,- (barn/unge under 18 år) + avgifter på Hjertnes kulturhus, tlf 33416760 og på hjertnes.no

Arrangør: Kulturelt Initiativ

_
_
_