1

Giacomo Parimbelli

Gitarist og musikkforsker Giacomo Parimbelli.

 

Han er utdannet ved konservatoriet i Verona og behersker et repertoar

som spenner fra Renessansen og til vår tid.

Hans musikkhistoriske publikasjoner fokuserer for en stor del på gitarens

plass i den norditalienske kulturen, og ikke minst knyttet til byen Bergamo.

Han har særlig gjort en innsats for spredningen av den italienske gitarmusikken fra det 20 århundre. Blant annet har han opptrådt i St.Petersburg, Beograd og Hamburg i regi av det Italienske kulturrepresentasjonen i disse landene.

_
_
_