1

BEETHOVENS 32 KLAVERSONATER

TO BEethoven – or not TO BEethoven!

Den Grønne Sal, Park Hotel – 6 konserter fra 29. mai til 1. juni

Tor Espen Aspaas, klaver

Ludwig van Beethovens 32 klaversonater ble komponert i løpet av årene 1795-1822 og hver eneste av dem utgjorde i seg selv et betydelig skritt fremover for hele den vestlige musikktradisjonen. Den første av sonatene, i f-moll opus 2 nr. 1, ånder av Beethovens læremestre Haydn og Mozart, men viser også et fremadstormende ungt geni som allerede er i ferd med å finne sin egen, unike stemme. Spennet fra denne første frem til den aller siste, grenseoverskridende og tidløse sonaten i c-moll, opus 111, gir et tverrsnitt av hans utvikling som komponist; det er på mange måter essensen av Beethoven – og dermed av vestlig musikkhistorie – vi her kan høre i konsentrert form. Konsentrert, ja, men unektelig monumental!

 

Så vidt oss bekjent, har ingen pianist her i landet spilt de 32 sonatene konsentrert over påfølgende dager. Tor Espen Aspaas innlemmes dermed i en eksklusiv sirkel av internasjonale pianister når han realiserer den livslange drømmen og målsettingen om å gjøre denne sonatesyklusen kronologisk – kun med unntak av fire av de siste sonatene (opusene 90, 101, 109 og 110) som fordeles og står som perspektivgivende sluttstykker på de ulike konsertene.

 

Tor Espen Aspaas er en av våre fremste klaversolister, han er professor ved Norges musikkhøgskole og skriver nå en doktoravhandling om Beethovens improvisasjons-kunst. Han ble i 2016 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

 

 

 

Fredag  29.05 kl. 19.00

Lørdag  30.05 kl. 12.00 og 18.00

Søndag  31.05 kl. 12.00 og 18.00

Mandag 01.06 kl. 12.00

 

 

 

Billetter enkeltkonserter á kr 350,-/100,- (barn/unge under 18 år) + avgifter på Hjertnes kulturhus, tlf 33416760 og på hjertnes.no

 

Hele syklusen med 6 konserter kr 1.500,- (kr 250,- pr konsert) kr 600,- (barn/unge under 18 år) - Kjøpes ved å sende bestilling til: kultint@gmail.com

 

 

 

Arrangør: Kulturelt Initiativ

_
_
_