Covid-19

Retningslinjer og tiltak i forhold til Covid-19 situasjonen.

HJERTNES KULTURHUS OG KORONATILTAK

Hjertnes Kulturhus er åpent og planlegger både kino og arrangementer på en trygg måte og innenfor de til enhver tid gjeldene regler og anbefalinger knyttet til smittevern. Da smittesituasjonen stadig endrer seg har vi flere ganger måtte tilpasse vårt tilbud til dette. Vi er godt forberedt på eventuelle nye tilpasninger fremover. Selv om vi holder åpent medfører dagens smittevernstiltak at vårt tilbud er noe begrenset. Det er også begrensninger på hvor mange publikummere vi kan ta imot samtidig. Vi lover dere som besøker oss rene desinifiserte saler og at det alltid vil være god avstand til andre utenfor din gruppe i salen. Les mer om noen av våre smittevernstiltak nedenfor.


BILLETTSALG, RENHOLD OG AVSTAND

Av hensyn til nåværende smittevernregler selger vi ca 1/3 del av maks kapasitet i salene våre – f eks maksimalt 200 billetter i sal 1 og maksimalt 50 billetter i sal 2. Dagens føringer gjør at det alltid skal være minst 1 meters avstand mellom nærkontaktgrupper. Personer i samme husstand eller nærkontaktgruppe kan sitte sammen i salene.

Vi ønsker at alle som besøker oss kjøper billetter i vår nettbutikk på forhånd. Skulle du likevel ikke ha anledning til dette kan du også kjøpe billetter i kiosken på kulturhuset. Alle som besøker oss MÅ oppgi kontaktinformasjon ved billettkjøp på nettet og i luke. Vi er pålagt å kunne gjennomføre smitte sporing dersom det blir behov for det. I nettbutikken vår er hvert kjøp definert til en nærkontaktgruppe. Du kan bestille inntil 9 billetter på nett i samme operasjon. Da må du på forhånd ha tatt stilling til om dere alle 9 kan sitte inntil hverandre i salen. Personer som bor i samme hushold kan uansett sitte ved siden av hverandre. Dersom din gruppe består av personer som normalt ikke har nærkontakt må dere kjøpe billetter hver for dere.

Billetter scannes elektronisk ved inngang til sal av en våre servicemedarbeidere. Husk at du må sitte på det setet du har fått tildelt under hele forestillingen. Vi desinfiserer salene mellom hver forestilling og må vite hvilke seter som har vært i bruk. Dersom noen i din gruppe bruker en av våre ekstra barneseter under forestilling ber vi deg sette dette på egen plass for brukte seter når du forlater salen.

Vi ber alle om å være ute i ekstra god tid før forestillingstart. Våre innslipp kan for tiden ta litt lengre tid enn vanlig. Dørene inn til salen åpner 20 - 30 min før forestilling.

Vi ber vårt publikum respektere 1-meters regelen ved opphold og ferdsel i foajeområdene.

Kulturhuset har innført forsterket renhold i alle arealer. Berøringspunkter i foejee, kiosk og saler desinfiseres mellom hver forestilling. Vi har Antibac tilgjengelig ved alle saler, kiosk og ved vårt toalett areal. Husk! Det aller beste er fortsatt å vaske hendene med såpe og vann. Vi har berøringsfrie vaskeanordninger i vårt toalettanlegg. 

SMITTEVERNREGLER
Vask hendene nøye.
Har du sykdomssymptomer som minner om Covid 19 – hold deg hjemme!!
Husk å host inn i armhulen. 
Hold minst en meter avstand til personer du ikke bor sammen med, eller til daglig på annet vis oppholder deg sammen med.

Takk for at du bidrar og respekterer pandemi-situasjonen

_
_
_