Kultur i Sandefjord

Frist for innsendelse av materiell.

Vi minner om at fristen for å sende inn nye arrangementsomtaler for utgave nummer 4 - SEPTEMBER/OKTOBER er 6. august.

Info om arrangement/tid/sted/billettinfo + tekst (pr arrangement maks 500 tegn) og et bilde oversendes senest innen den angitte frist. Bildet må ligge som egen jpeg fil, ikke limt inn i Word, PDF eller annet format.

 

Din info sendes til: kulturprogram@hjertnes.no

 

Vi vil om kort tid lansere en ny nettbasert plattform for innlevering av materiell. Mer info om dette kommer når det er ferdig til bruk.

 

God kultursommer!

_
_
_